Please enable JS
Background Image

POČÍTÁNÍ LIDÍ

V kontextu chytrých měst hraje počítání lidí významnou úlohu při optimalizaci dopravních a urbanistických systémů. Moderní technologie, jako strojové učení, kamery a neuronové sítě, umožňují sběr údajů o pohybu obyvatel ve městě. Tyto informace ovlivňují plánování veřejné dopravy, správu dopravní infrastruktury a zlepšení bezpečnosti veřejných prostorů.

Moderní technologie pro sledování a analýzu pohybu osob v městských oblastech. Zahrnuje senzory a analytické nástroje pro sběr dat o lidském pohybu, což pomáhá s plánováním a poskytováním služeb obyvatelům. Tato technologie je klíčová pro lepší porozumění využívání veřejných prostor a efektivního řízení městských zón, což vede ke zlepšení životního prostředí a poskytování služeb občanům na základě skutečných dat.

POČÍTÁNÍ LIDÍ

Technologie pro monitoring zalidněných veřejných prostor

Technologie sledování pohybu osob v městských oblastech, což poskytuje důležité informace pro plánování služeb a infrastruktury v závislosti na skutečném využití veřejných prostor. Tímto způsobem se vylepšuje poskytování služeb občanům a zlepšuje se plánování městských rozvojových projektů.

PŘEHRÁT
PŘÍBĚH

„Technologia urbes meliores efficit“   -   „Technologie dělá města lepšími“