Please enable JS
eMesta - Slovník pojmů
Background Image

VYSVĚTLENÍ ODBORNÝCH SLOV

Taaaady bude napsáno něco o odborných pojmech.

A

 • Agilní vývoj

  Agilní vývoj je způsob tvorby softwaru, kde týmy pracují flexibilně a spolupracují s klientem. Rozdělují práci do krátkých cyklů (iterací) a pružně reagují na změny. Cílem je efektivněji dodat hodnotný výsledek.

 • Algoritmus

  Seznam kroků nebo pravidel, které počítač následuje k řešení určitého problému nebo provedení úkolu.

 • Anotace

  Anotace pro počítačové vidění zahrnuje označování nebo popis obrázků tak, aby počítačový model mohl porozumět obsahu. Tímto způsobem se model učí rozpoznávat a třídit objekty, což je klíčové pro jeho schopnost "vidět" a chápat vizuální informace.

 • Autonomní systémy

  Systémy, které jsou schopny fungovat nezávisle a automaticky bez lidského zásahu.

B

 • Backbone

  Backbone v neuronových sítích je základní část, která přenáší informace mezi vrstvami. Podobně jako páteř podporuje tělo, backbone propojuje a usměrňuje data v síti. Je to jakýsi rámec pro efektivní učení a rozpoznávání vzorů.

 • Bounding box

  Bounding box je obdélník, který obklopuje objekt na obrázku. Pomáhá počítačům identifikovat a lokalizovat objekty ve vizuálních datech.

C

 • Computer vision

  Obor AI, který se zabývá schopností počítačů rozumět vizuálním informacím z obrázků, videí a jiných vizuálních dat.

D

 • Dashboard

  Část uživatelského rozhraní, kde se nachází přehledy informací jako například analýzy, trendy a reporty.

 • Data Mining

  Proces nalezení vzorů a informací v rozsáhlých datech pomocí metod strojového učení, statistiky a dalších technik.

 • Dataset

  Dataset je soubor dat. To může být cokoli, od obrázků po čísla. Je to základ, který počítače používají k učení a tvorbě modelů.

 • Datová Augmentace

  Datová augmentace je proces vylepšování trénovacích dat přidáním variací, jako jsou otáčky nebo změny osvětlení. Zlepšuje schopnost modelu rozpoznávat a generalizovat různé podmínky.

 • Docker

  Docker je jako virtuální obal pro aplikace. Umožňuje spouštět programy ve speciálních kontejnerech, kde mají vše, co potřebují. Je to jak "přenosný balíček" pro snadné a konzistentní spuštění aplikací na různých zařízeních.

 • Doporučovací systémy

  Technologie, které analyzují data a dávají doporučení uživatelům na základě jejich chování nebo preferencí.

 • Doporučovací systémy

  Technologie, které analyzují data a dávají doporučení uživatelům na základě jejich chování nebo preferencí.

 • Doporučovací systémy

  Technologie, které analyzují data a dávají doporučení uživatelům na základě jejich chování nebo preferencí.