Please enable JS
eMesta - FAQ
Background Image

NA CO SE NEJČASTĚJI PTÁTE

Lokální síť
Lokální síť (LAN) je skupina spojených počítačů na jednom místě, například v domácnosti nebo kanceláři. Pomocí LAN můžou zařízení sdílet data, tiskárny nebo připojení k internetu.
Umělá inteligence (AI)
Obor informatiky, který se zabývá vytvářením systémů a algoritmů, které jsou schopny provádět úkoly, které obvykle vyžadují lidskou inteligenci.
Algoritmus
Seznam kroků nebo pravidel, které počítač následuje k řešení určitého problému nebo provedení úkolu.
Trénink Modelu
Trénink modelu je proces, kdy počítačový program (model) zlepšuje své schopnosti učením se z dat. Podobně jako učení dítěte, model se přizpůsobuje a zdokonaluje své dovednosti na základě zkušeností.
Model
Model je program, který se učí ze zkušeností a dat, aby vykonával úkoly bez explicitních instrukcí. Například rozpoznává obrázky nebo předpovídá trendy. Je to jak umělá mysl, která se sama zdokonaluje.
Dashboard
Část uživatelského rozhraní, kde se nachází informace o analýzách, aktualizacích a trendech.
Videostream
Videostream je sledování videa přes internet bez potřeby stahování na počítač.
Hardware
Hardware jsou fyzické součásti počítače, které můžete vidět a dotýkat se, jako například monitor, klávesnice a procesor.
Software
Software je soubor instrukcí, který řídí chování počítače nebo zařízení. Je to nehmotná část počítače, která umožňuje provádět různé úkony, např. psát text, sledovat filmy nebo pracovat s obrázky.
Generativní modely
Modely AI, které se zaměřují na vytváření nových dat podle vzorů a distribucí naučených z trénovacích dat.
Computer vision
Obor AI, který se zabývá schopností počítačů rozumět vizuálním informacím z obrázků, videí a jiných vizuálních dat.
Strojové učení (Machine Learning)
Procesy AI, které umožňují počítačům učit se z dat a zkušeností a zdokonalovat své výkony bez explicitního programování.